ABOUT
Navgation: HOME > ABOUT > Institutional Settings

Academic Committee of the School of Computer Science

Chairman: Yang Bo

Vice-chairman: Wang XiLi

Secretary: Yu Yong

Committee Members:

Li YongMing, Wang XiaoMing, Cao Han, Wang XiLi, Yao RuoXia, Li ShunDong, Guo Min,

Yang Bo, Wu ZhenQiang, Wu XiaoJun, Lei XiuJuan, Ma Miao

Teaching Committee of the School of Computer Science

Chairman: Wang XiaoMing

Committee Members

Ma Miao, Huang HuaiPing, Liu ShiGang, Lei XiuJuan, Yuan Bing, Qiu GuoYong,

Wu ZhenQiang, Cao Han, Guo Min,Li BaoHua, Shi Jun, Zhang MaiXia, Zhang Li,

Xie JuanYing, Qi Chao, Lu Gang, Ma HaoMiao, Huang Zhao

Secretary: Zhu Wei,Cui Rong

The 8th Branch of the 10th  Academic Degree Evaluation Committee

Computer Science

Chairmen: Wang XiaoMing

Members: Li YongMing, Wang XiLi,Yao RuoXia, Yang Bo, Wu ZhenQiang, Lei XiuJuan